WIEBRAND TOP
06-23911100

BASISBEHOEFTEN EN VITALITEIT

De psychologische basisbehoeften spelen in de aanpak van Topvitae een centrale rol. Eén daarvan is sociale verbondenheid. Een mens wil onderdeel uitmaken van een groep, geaccepteerd worden en van betekenis zijn voor anderen. Maar ook wil een mens de vrijheid voelen om eigen keuzes te kunnen maken. Om bijvoorbeeld te kiezen wat voor hem of haar echt van belang is en waar ze blij van worden. Dit heet autonomie en is een basisbehoefte. Hetzelfde geldt voor zogeheten competenties oftewel het gevoel hebben dat je iets goed kunt en daarin uitgedaagd en gewaardeerd wordt door anderen.

Het niet vervullen van een of meerdere basisbehoeften heeft een grote invloed op vitaliteit. Zo zorgt een gebrek aan positieve relaties, een manager die jou niet serieus neemt, financiële zorgen, armoede, eenzaamheid vaak voor negatieve stress. En als je te lang negatieve stress ervaart wordt het lastig om je eigen keuzes te maken. Ook een langdurig gebrek aan uitdaging of het ervaren van te weinig ruimte om je te ontwikkelen kropt zich uiteindelijk op in je lichaam. Met alle fysieke en psychische narigheid van dien.

Autonomie, verbinding en competenties zijn samen met voldoende slaap, beweging en tijd in de natuur allemaal even belangrijk in het streven naar vitaliteit. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden kan Topvitae je helpen om je basisbehoeften op orde te brengen. Tijdens de intake achterhalen we in welke basisbehoefte(s) een tekort zit. Om daarna met de juiste interventies het om te buigen in de gewenste richting. Door bijvoorbeeld samen met anderen te bewegen, ervaar je meer verbinding en dat verhoogt dus je vitaliteit.

Zullen we samen eens kijken wat de mogelijkheden zijn? Plan hier je gratis kennismaking!