WIEBRAND TOP
06-23911100

VITALITEIT GAAT
VÓÓR LEEFSTIJL

In de kern betekent vitaliteit ‘meer uit je leven halen’. Dat je de kracht, de motivatie en het vermogen hebt om je leven op een positieve manier vorm te geven. 

Dus niet gezondheid, maar de mate van fysieke, emotionele en mentale vrijheid bepaalt je vitaliteit. Vandaar dat de aanpak van Topvitae zich voornamelijk richt op het wegnemen van de obstakels die bij jou deze vrijheid inperken. Zo neemt je vitaliteit toe naarmate psychologische basisbehoeften als autonomie, binding en competentie meer vervuld zijn.

Samen gaan we de tekorten aan deze basisbehoeften opsporen en de betekenis die jij er aan geeft verkennen. Om je vervolgens vaardigheden bij te brengen waarmee je de basisbehoeften leert vervullen en gedragsverandering gemakkelijker kunt volhouden. Daarmee leggen we een belangrijk fundament om persoonlijke doelen op het gebied van bijvoorbeeld fysieke en mentale gezondheid, werk en relaties te realiseren. Anders gezegd: vitaliteit gaat vóór leefstijl en gezondheid.

Wat kan TOPVITAE voor jouw vitaliteit betekenen?