WIEBRAND TOP
06-23911100

PRIVACY-EN COOKIEVERKLARING

Jouw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt je kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan. Topvitae verwerkt persoonsgegevens over jouw omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

●         IP-adres
●         Gegevens over je surfgedrag
●         Gegevens over je activiteiten op onze website
●         Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te
           maken, in correspondentie en telefonisch
●         E-mailadres
●         Telefoonnummer
●         Adresgegevens
●         Geboortedatum
●         Geslacht
●         Voor- en achternaam
●         Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDER EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@topvitae.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op jouw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door jouw verstrekte informatie aangaande aspecten van je gezondheid.

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN?

Topvitae verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Jouw te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Jouw te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Jouw de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Topvitae analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
  • Topvitae verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Topvitae verwerkt je bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Topvitae zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Topvitae verkoopt je gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Topvitae blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES

Topvitae gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Topvitae gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN/OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@topvitae.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Topvitae zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGING

Topvitae neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@topvitae.nl.